Grom z nieba

Podczas wyładowań elektrycznych należy trzymać się z daleka od okien.

Zobacz również