Grom z nieba

Jeśli przebywamy poza domem w czasie burzy, należy ukucnąć i przeczekać najgorsze wyładowania - byle nie chować się pod drzewem.

Zobacz również