Grom z nieba

Zwody (na dachu) i przewody odprowadzające (na elewacji) – instaluje się, gdy dom już stoi

Zobacz również