Świat za płotem

O ile pozwolenia na budowę sąsiedzkiego płotu potrzebujemy tylko w szczególnych wypadkach, o tyle już przy stawianiu ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych czy innych miejsc publicznych jest ono niezbędne.

Zobacz również