jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i oszczędzić na dociepleniu domu?

Budujemy dom

Docieplić własny dom i jeszcze zapłacić mniejszy podatek PIT? Tak, to możliwe. Skorzystaj z nowej ulgi termomodernizacyjnej i zwolnienia podatkowego.  

reklama

W tym roku obowiązują nowe preferencje w podatku dochodowym dla osób, które zdecydują się przeprowadzić termomodernizację własnego domu. Nieważne, czy z fiskusem rozliczają się według skali podatkowej, są przedsiębiorcami i płacą 19-procentowy podatek liniowy, czy też są na ryczałcie. Wszyscy mogą odliczyć poniesione na ten cel wydatki. A kwota jest niebagatelna. Każdy może odliczyć od dochodu (a ryczałtowcy – od przychodu) maksymalnie 53 000 zł. Małżonkowie ten limit mogą podwoić, bo każdemu z nich limit ten przysługuje odrębnie. Trzeba tylko spełnić kilka warunków.

Ulga termomodernizacyjna – co znajdziemy w ustawie?

By skorzystać z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Chodzi o dom  wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

Konstrukcyjnie musi on stanowić samodzielną całość. Maksymalnie z wydzielonymi nie więcej niż dwoma mieszkaniami, ale równie dobrze może to być mieszkanie i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 procent powierzchni całkowitej budynku. 

Ważne, by budynek miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dyskusyjna pozostaje jedynie kwestia tego, czy ulga przysługuje na dom już wybudowany, jak twierdzi Ministerstwo Finansów, czy także na taki już stojący, ale wciąż jeszcze niedokończony. Tu zdania ekspertów są podzielone, a przepis – nie do końca precyzyjny. Podobnie zresztą nie ma pewności, czy mają to być budynki mieszkalne już zamieszkiwane.  

Ulga podatkowa – fotowoltaika

Warunkiem odliczenia jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 
Jeśli więc przykładowo zaczniemy korzystać z ulgi w 2020 r., to na zakończenie inwestycji będziemy mieli jeszcze całkiem sporo czasu, bo aż do końca 2022 r. 

Odliczyć możemy wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją domu, m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, a nawet na przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji: ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania elektrycznego oraz pompę ciepła, kolektor słoneczny i  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem czy na stolarkę okienną i drzwiową. Ważne, by na wszystko mieć faktury wystawione na osobę, która korzysta z ulgi. 

Dotacje i pożyczki wolne od podatku

W ramach rozliczeń PIT można też skorzystać ze zwolnienia podatkowego, które dotyczy świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek otrzymanych w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Takich jak program „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. 

Chodzi o środki otrzymane z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w domu jednorodzinnym lub w budynku nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Podstawą ulgi termomodernizacyjnej i zwolnienia podatkowego są art. 26h i art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2489).

Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) dostępne są też objaśnienia podatkowe z 9 września 2019 r. w tej sprawie. 

Limit na jednego podatnika

wynosi 53 tys. zł i dotyczy wszystkich jego przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.


Tekst: Grażyna Leśniak

Zdjęcia: Shutterstock

Zobacz również