Rybakówka

W holu pełno jest przedmiotów z przeszłości: para wioseł, baniak na wodę, rakiety tenisowe.

Zobacz również