Spacer po ogrodzie

Najprostsze rozwiązanie: żwirek i płyty chodnikowe, cena: żwir ok. 300 zł/1t (1t na 10 m2), płyty ok. 30 zł/m2.

Zobacz również