Zielone drumliny

Obok domu znajduje się jezioro i sad, który właściciel stale powiększa.

Zobacz również