Zielone drumliny

Przed wejściem złocą się lwie paszcze, mienią kolorami cynie, pachną maciejki.

Zobacz również