Olcha - pani moczarów

Olchy lubią moczary, bagniska, podmokłe łąki i błota.

Zobacz również