Olcha - pani moczarów

Czerwonawe bazie olchy już w lutym ogłaszają nadejście wiosny.

Zobacz również