Dobra energia dla agroturystyki

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, na polskiej wsi zaszły głębokie zmiany. Widoczny jest przede wszystkim spadek znaczenia rolnictwa jako źródła utrzymania. Mieszkańcy terenów wiejskich nie tylko podejmują pracę poza nim, ale również sami zakładają działalność gospodarczą. Sporo można zarobić na agroturystyce, a w szczególności ekoturystyce. Spędzanie wakacji w zdrowy i ekologiczny sposób to bowiem wyraźny trend wśród polskich i zagranicznych turystów.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się istotny wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na obszarach wiejskich, podaje dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, w raporcie „Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju”. W 2001 r.  na wsi zarejestrowanych było ok. 700 tys. przedsiębiorstw, natomiast osiem lat później działalność gospodarczą prowadziło tam już ponad 930 tys. podmiotów, z czego najwięcej firm zajmowało się zakwaterowaniem, gastronomią oraz handlem.

W gospodarstwach domowych użytkowników gospodarstw rolnych działalność pozarolnicza jest źródłem 8,4 proc. dochodów, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 roku. Między 2003 a 2010 rokiem wskaźnik ten wzrósł z 27 proc. do 31 proc. Spośród różnorodnych pozarolniczych funkcji gospodarczych na terenach wiejskich w Polsce rozwija się przede wszystkim: turystyka, usługi, handel, leśnictwo, drobna wytwórczość i mieszkalnictwo.

– Pomimo wielu zmian, obszary wiejskie wciąż odbiegają poziomem życia od miast. Jednym ze sposobów, żeby temu zaradzić jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – tłumaczy dr Andrzej Hałasiewicz. – Szczególnie istotne jest wsparcie dla działalności związanej z wykorzystaniem lokalnych zasobów wsi, takich jak środowisko naturalne, kultura i tradycja. Formą takiej działalności jest agroturystyka, związana z rosnącą popularnością turystyki wiejskiej. Według danych GUS, w 2010 roku w Polsce funkcjonowało blisko 8 tys. obiektów agroturystycznych oferujących ponad 80 tys. miejsc noclegowych. Kolejne 280 tys. miejsc czeka na turystów w ponad 15 tys. kwater prywatnych, oferujących pokoje gościnne.

reklama

Agroturystyka może być bardzo dochodową inwestycją, bo wypoczynek na łonie natury staje się coraz bardziej modny. Z danych Instytutu Turystyki za rok 2010 i 2011 wynika, że coraz więcej turystów korzysta z oferty gospodarstw agroturystycznych, rezygnując z noclegu w hotelach. Z oferty korzystają nie tylko polscy, ale też zagraniczni turyści skuszeni smaczną żywnością  i możliwością odpoczynku na łonie natury.

Na prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego można zatem coraz lepiej zarobić, szczególnie jeśli zainwestuje się w podniesienie standardu obiektu. Nie wystarczy już bowiem wyposażyć pokoi 
w niezbędne sprzęty. Turyści z miasta chętniej wybierają wakacje na wsi po to, by poznać lokalną kulturę, tradycję, zasmakować w jedzeniu regionalnej kuchni, a przede wszystkim odetchnąć świeżym powietrzem. Dlatego coraz częściej zwracają uwagę na to, czy w danym gospodarstwie można zjeść owoce i warzywa z ekologicznej uprawy, oraz czy kwatera wyposażona jest np. w niskoemisyjne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne, czy gaz LPG.

 – W Polsce wciąż zbyt rzadko mówi się o terenach wiejskich w kontekście wspierania biznesu 
i ochrony środowiska – mówi Wojciech Waglowski, rzecznik Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 
– Tymczasem rośnie popularność agro- i ekoturystyki, co świadczy zarówno o rozwoju przedsiębiorczości, jak i wzroście świadomości w zakresie ekologii. Dlatego Forum FREE postanowiło pokazać dobre praktyki w tym zakresie i wyróżnić właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy dbają o środowisko. Tak powstał pomysł na konkurs „Miejsce z Klimatem” – dodaje.  

Konkurs organizowany przez Forum FREE jest skierowany do właścicieli obiektów turystycznych 
i agroturystycznych na terenach niezurbanizowanych, którzy wykorzystują efektywne źródła energii takie jak: kolektory słoneczne, wiatraki, pompy ciepła, gaz LPG, energię wody czy biogaz rolniczy.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, małe hotele, pensjonaty i kwatery prywatne funkcjonujące na wsiach i w małych miastach. Obiekty zgłaszać mogą zarówno ich właściciele, jak i goście. Nabór zgłoszeń trwa do 15 lipca. Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje dostępne są na podstronie konkursu na www.forumfree.pl/konkurs

O Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)
Forum Rozwoju Efektywnej Energii to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu zwrócenie uwagi na potrzeby energetyczne obszarów wiejskich i podmiejskich. Od początku swej działalności w Polsce w 2010 roku, FREE zapoczątkowało wiele inicjatyw mających na celu zaangażowanie w debatę na temat energetyki na terenach niezurbanizowanych polityków i przedstawicieli mediów. Jedną z nich była opublikowanie w 2011 roku „Białej Księgi” na temat potrzeb i braków energetycznych społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce. Księga zawierała m.in. szerokie badania TNS OBOP realizowane na terenach pozamiejskich, teksty ekspertów oraz postulaty w zakresie rozwoju efektywnych źródeł energii 
w Polsce. Więcej informacji na temat FREE znajduje się na stronie www.forumfree.pl

Zobacz również