Na zimę przylatują do nas m.in.:
jemiołuszka, gil, kwiczoł, droździk, makolągwa, rozmaite gatunki kaczek, gawrony, kruki

Jesienią odlatują od nas m.in.:
do Afryki – jaskółki, cyranka, bocian, derkacz, przepiórka, drozd, wilga, kukułka, słowik
do Azji – dziwonia, muchołówka mała, pliszka cytrynowa, wójcik
do Europy Zachodniej i Południowej – szpak, grubodziób, zięba, szczygieł, skowronek,
kos, czajka, szpak, pliszka, żuraw

Zobacz również