Świat w ziarenku piasku

Przedmioty w pracowni stały się zwieńczeniem wieloletnich podróży profesora.

Zobacz również