Kochajmy stare jabłonie

Ratunkiem dla ginących odmian jest przeszczepianie na silne i młode drzewka ? ponoć najlepsza jest siewka antonówki.

Zobacz również