Koncert w ogrodzie

Strefa przybrzeżna.

Zobacz również