Góry, konie i górale

Goście mogą podziwiać ściany z surowych, oheblowanych belek.

Zobacz również