Nowe szaty starego młyna

Belkowanie to pozostałości po starym młynie.

Zobacz również