Drewniane wycinanki

Stanisław Polak przy pracy.

Zobacz również