Drewniane wycinanki

Proporcje drewnianego budownictwa Stanisław ćwiczył... budując karmniki.

Zobacz również