Dom w bawarskim klasztorze

Pozostałości po poprzednich właścicielach, benedyktynach, widać nawet w ogrodzie.

Zobacz również