Wycinanie drzew - co mówi prawo?

Do wniosku trzeba dołączyć akt własności działki i mapkę terenu z zaznaczonymi drzewami do wycięcia.

Zobacz również