Dom w starym młynie

Podczas remontu znaleźli ukryty pod paździerzową płytą pamiętnik spisany w nieznanym im dialekcie niemieckim.

Zobacz również