Uratowany zabytek: wiejski dom z wapienia

Budynek jest na liście zabytków. Jego historia sięga 1881 r.

Zobacz również