Ogień Wawrzyńca

Święty Wawrzyniec chroni od pożarów, leczy reumatyzm i oparzenia.

Zobacz również