Świętego Rocha

W dzień świętego Rocha w Mikstacie zwierzęta uczestniczą w procesji.

Zobacz również