Świętego Rocha

Opiekunem wszystkich zwierząt gospodarskich jest święty Roch.

Zobacz również