Pyszna kuchnia w siedlisku nad Bobrem

Magda, Mateusz, Franek, Bronek i Borek (buldożek).

Zobacz również