• Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi.
• Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dawają.
• Im głębiej we wrześniu kopią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki.
• Gdy do Wawrzyńca (10 sierpnia) słota trzyma, do Gromnic (2 lutego) lekka zima.
• Gdy na Luizy (25 sierpnia) ładnie, śnieg późno spadnie.
• Święty Idzi (1 września) nic już w polu nie widzi.
• Pogoda na Nikodema (15 września) – cały miesiąc deszczu nie ma.
•  Na Elżbiety kiedy leje, złe latu robi nadzieje.
• Gdy na Gerwazego pada, nierychło liść opada.
• Z Henrykiem upał przybiera i kanikułę otwiera.
• Kiedy na Małgorzatę kropi, siano źle się skopi.
• Od świętej Hanki chłodne wieczory i poranki.
• Jeśli na Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada.
• Bartłomieja naśladuje cały wrzesień, a z nim jesień.
• Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie.

Fotografia: Shutterstock.com

Zobacz również