Przysłowia ludowe na czerwiec

 • Przysłowia na czerwiec

 •  
 • Od świętego Medarda (8 czerwca) czterdzieści dni szaruga.
 • Na święty Antoni (13 czerwca) pierwsza jagódka się zapłoni.
 • Na Elżbiety (18 czerwca) kiedy leje, złe latu robi nadzieje.
 • Gdy słońce w Raka  (22 czerwca)  z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi.
 • Na świętego Jana (24 czerwca) bywa Wisła wezbrana.
 • Już świętego Jana (24 czerwca), ruszajmy do siana.
 • Jana Chrzciciela (24 czerwca) już kwiecia wiela.
 • Gdy pada na Władysława (27 czerwca), letnia pogoda nie będzie ciekawa. 
 • Gdy na Władysława  (27 czerwca) deszcze, słota długo potrwa jeszcze.
 • Kiedy Piotr z Pawłem płaczą (29 czerwca), ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
 • Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 
 • Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 

Fotografia: Shutterstock.com

Zobacz również