elektryka w domu

Co jest potrzebne do zrobienia elektryki w domu?

Urządzamy dom

Z pomocą doświadczonego elektryka masz zamiar wykonać instalację elektryczną w domu? W pierwszej kolejności poznaj elementy, które są do tego niezbędne. Na liście znajdują się: rozdzielnica główna, puszki, obwody elektryczne i osprzęt elektryczny.

Rozdzielnica elektryczna

Jednym z kluczowych elementów instalacji elektrycznej w budynkach o różnym przeznaczeniu jest rozdzielnica elektryczna. Zadaniem rozdzielnicy elektrycznej jest łączenie i rozłączanie obwodów elektrycznych, a także zapewnienie bezpieczeństwa całej instalacji w razie np. zwarcia.

Firmy oferujące usługi elektryczne dokonują podziału rozdzielnic elektrycznych, biorąc pod uwagę różne kryteria. W ten sposób wyróżnia się:

  • Rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe. To podział w oparciu o konstrukcję rozdzielnicy. Te pierwsze montuje się w domach jednorodzinnych.
  • Rozdzielnice wnętrzowe i napowietrzne. Rozdzielnice, które zostaną zainstalowane na zewnątrz, muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych.
  • Rozdzielnice stacjonarne i ruchome. Jak wskazują nazwy, ten podział dotyczy możliwości przesunięcia rozdzielnicy.

Puszki elektroinstalacyjne

W skład instalacji elektrycznej wchodzą również elektryczne puszki instalacyjne. Pełnią one dwie role – chronią połączenia przewodów i służą do montażu osprzętu, np. gniazd elektrycznych. W ofertach producentów są też dostępne puszki, które wyróżniają się konstrukcją – wewnątrz nich znajduje się dodatkowa przestrzeń na moduły elektroniczne. Takie puszki mają zastosowanie w budynkach z automatyką.

Puszki elektroinstalacyjne podobnie jak rozdzielnice elektryczne można podzielić, biorąc pod uwagę różne parametry. Przykład? Uwzględniając technologię montażu, wyróżnia się puszki nadtynkowe i puszki wtynkowe.

Korzystając z usług elektrycznych renomowanej firmy, otrzymasz kompleksowe wsparcie – fachowcy zajmą się zakupem wszystkich niezbędnych produktów.

Obwody elektryczne

Instalacja elektryczna nie może poprawnie działać bez przewodów i wykonanych z nich obwodów elektrycznych. Czym są i jaką pełnią rolę obwody elektryczne? Najprościej mówiąc, umożliwiają one przepływ energii elektrycznej ze źródła do odbiorników.

Ile obwodów elektrycznych rekomenduje się wykonać w domu jednorodzinnym? Według fachowców minimum to dwa obwody elektryczne. Przy takiej liczbie podział prezentuje się następująco – jeden obwód elektryczny obejmuje parter domu jednorodzinnego, z kolei drugi jego piętra. Rozwiązaniem praktyczniejszym (i częściej stosowanym) jest jednak wykorzystanie co najmniej trzech obwodów. Wówczas trzeci obwód zasila np. łazienkę.

Informacja o liczbie obwodów elektrycznych zawsze musi znaleźć się w projekcie instalacji. Również kosztorys prac stworzony przez firmę oferującą usługi elektryczne powinien określać, ile obwodów znajdzie się w budynku.

Osprzęt elektryczny

To ostatni element instalacji elektrycznej. Na osprzęt elektryczny składają się produkty stworzone z myślą m.in. o układaniu, mocowaniu czy ochronie przewodów. Przykładowo osprzęt elektryczny o szczególnych parametrach musi zostać zastosowany w pomieszczeniach o dużej wilgotności – w domu jednorodzinnym będzie to łazienka.

Elektryk Łódź – po uzgodnieniu szczegółów z klientem – może kupić m.in. następujący osprzęt elektryczny, który następnie zostanie wykorzystany przy montażu instalacji elektrycznej:

  • Opaski kablowe. Wykonuje się je z tworzyw sztucznych, mają one niewielkie rozmiary i służą do spinania wiązek kabli elektrycznych.
  • Korytka kablowe. Są one powszechnie wykorzystywane podczas wykonywania instalacji zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach przemysłowych.
  • Gniazda, włączniki. Aktualnie dostępne są one w różnych kształtach i kolorach, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie ich do pomieszczenia.

Pamiętaj, że nie musisz samodzielnie kupować poszczególnych elementów. Korzystając z usług elektrycznych renomowanej firmy, otrzymasz kompleksowe wsparcie – fachowcy zajmą się zakupem wszystkich niezbędnych produktów.

Materiał partnera

Zobacz również