Zielony słowniczek: permakultura

Permakultura – termin powstał z dwóch angielskich słów – permanent, które znaczy „stały”, „nieustający”, oraz culture – „uprawa”. Odnosi się m.in. do alternatywnych metod uprawy ziemi, polegających na naśladowaniu procesów, które zachodzą w przyrodzie. Wykorzystuje naturalne właściwości roślin, okolicy, a nawet zwyczaje zwierząt.

Wyklucza użycie sztucznych nawozów czy inną drastyczną ingerencję w środowisko. Permakultura jest reakcją na rabunkową i bezmyślną gospodarkę człowieka. Chodzi o to, żeby żyć w zgodziez naturą, a nie wykorzystywać ją bez umiaru. Bo nie mamy świata na wyłączność, ale jesteśmy jego częścią. Zasady permakultury można przełożyć też na inne dziedziny, np. architekturę czy dizajn.

Tekst: Weronika Kowalkowska
Zdjęcie: Shutterstock

Zobacz również