weranda.pl werandaweekend.pl

Oczyszczalnia pod kwiatami

Na mięcie, która wyrosła w ogrodowej oczyszczalni, lubią przesiadywać rzekotki.

Zobacz również