#zostańwdomu czytaj e-wydanie - tylko 8,99 zł
reklama
ubezpieczenie mienia

Mienie ruchome – czym jest i jak je ubezpieczyć?

Urządzamy dom

Mienie ruchome to ważna część wyposażenia mieszkania lub domu przedstawiająca nie tylko określoną wartość finansową, ale często również sentymentalną. Z racji narażenia na rozmaite uszkodzenia czy inne zdarzenia losowe warto objąć je odpowiednią ochroną.

Mienie ruchome, czyli ruchomości to jedno z najważniejszych pojęć ubezpieczeniowych. Odnosi się ono do przedmiotów, które da się swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości bez konieczności ich demontażu przy zastosowaniu narzędzi.

Jak można przeczytać na https://rankomat.pl/nieruchomosci/mienie-ruchome-czym-jest-i-jak-je-ubezpieczyc, do kategorii mienia ruchomego ubezpieczyciele zaliczają również dobra, które znajdują się: na całej posesji, w dodatkowych zabudowaniach typu wolnostojący garaż czy szopa oraz w innej miejscowości (dotyczy to polis, które obejmą swym zakresem domki letniskowe).

Każde towarzystwo ustala we własnym zakresie listę ruchomości, które można objąć ochroną, niemniej najczęściej znajdują się na niej m.in. wolnostojący sprzęt RTV i AGD, wolnostojące meble, przedmioty kolekcjonerskie, książki, perfumy, płyty, sprzęt elektroniczny (laptopy, smartfony, tablety etc.), sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, odzież, przedmioty osobiste, różnego rodzaju zapasy, domowe zwierzęta itp.

Ubezpieczenie mienia ruchomego – dlaczego warto?

Mienie ruchome warto ubezpieczyć przede wszystkim z uwagi na wysokie ryzyko kradzieży. W 2018 r. na policję zgłoszono niemalże 70 tys. kradzieży z włamaniem, przy czym wykrywalność tych przestępstw wyniosła niewiele ponad 43 proc. Oznacza to, że w ponad połowie przypadków odzyskanie skradzionego mienia nie jest możliwe, co często generuje ogromne straty nie tylko w mieniu ruchomym (włamywacze zwykle uszkadzają okna czy drzwi) i naraża właściciela nieruchomości na spore wydatki. Średnia wartość mienia, które jest przedmiotem włamania, policja szacuje na ok. 11 tys. zł.

Mając polisę ze stosownym rozszerzeniem, można się starać o odszkodowanie. Ubezpieczenie mienia jest dodatkiem do podstawowej wersji polisy mieszkaniowej. Ofertę zapewniającą niezbędną ochronę najlepiej znaleźć online za pomocą porównywarki ubezpieczeń mieszkaniowych, na https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator i wybrać najlepszą ofertę dla siebie.

Jak kompleksowo chronić mienie ruchome?

Sam fakt objęcia mienia ruchomego ochroną w ramach polisy nie oznacza, że zostało ono należycie zabezpieczone przed skutkami zdarzeń losowych. Kluczową rolę odgrywa w tym kontekście zakres ochrony, który musi uwzględniać rozmaite ryzyka. W wersji podstawowej katalog ryzyk jest bardzo ograniczony – wymienianych jest zazwyczaj kilka zagrożeń takich jak pożar, upadek masztu czy silny wiatr. W praktyce okazuje się to przeważnie niewystarczające, dlatego trzeba zainteresować się dodatkami proponowanymi przez ubezpieczyciela. Najważniejszymi są: kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, stłuczenia oraz powódź.

W oczach ubezpieczycieli rabunek i kradzież z włamaniem nie jest tym samym – rabunek jest bowiem pojęciem nawiązującym do zdarzeń, które mają miejsce poza ubezpieczoną nieruchomością. Oprócz tego dobrym pomysłem jest wykupienie pakietu assistance zapewniającego fachowe wsparcie w przypadku niespodziewanych awarii w domu.

Mienie ruchome – na jaką sumę je ubezpieczyć?

Z kwotą ubezpieczenia mienia ruchomego wiążą się dwa zagrożenia. Pierwszym z nich jest niedoubezpieczenie występujące w przypadku podania zaniżonej wartości ruchomości, a drugim nadubezpieczenie polegające na ubezpieczeniu mienia ponad jego realną wartość.

Przy niedoubezpieczeniu trzeba się liczyć z niskim odszkodowaniem lub odmową jego wypłaty, a przy nadubezpieczeniu z brakiem profitów w postaci wyższego odszkodowania (ubezpieczyciel we własnym zakresie dokona niezbędnych szacunków i nie przyzna rekompensaty o wysokości przekraczającej wartość skradzionego czy uszkodzonego mienia).

Wartość mienia ruchomego podana ubezpieczycielowi powinna odpowiadać jego rynkowej wartości – w razie problemów z wyceną można poprosić o pomoc profesjonalnego rzeczoznawcę.

Mienie ruchome – czy wszystko podlega ochronie?

Zakup polisy uwzględniającej mienie ruchome nie jest równoznaczny z objęciem ochroną wszystkich ruchomości. Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem trzeba koniecznie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten precyzyjnie określa zasady korzystania z polisy oraz zawiera listę ruchomości, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Przeważnie znajdują się na niej m.in. broń palna, kamienie szlachetne, trofea myśliwskie, programy komputerowe, dane zapisane na różnych urządzeniach, wybrane dzieła sztuki, niektóre rasy zwierząt domowych itp. W przypadku kradzieży czy uszkodzenia tych ruchomości ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania.

Koszt objęcia ochroną mienia ruchomego nie jest wysoki – przeciętnie wynosi od 25 zł do 100 zł w skali roku. Opłaca się ponieść ten nieduży wydatek, gdyż poniesione straty niekiedy kosztują naprawdę sporo. Polisa właściwie dobrana pod kątem zawartości i ceny to najlepszy sposób na skuteczne zabezpieczenie mienia przed skutkami wielu zdarzeń.

Zobacz również