Prawo budowlane: co wybudujesz bez pozwolenia

Prawo budowlane: co wybudujesz bez pozwolenia

Budujemy dom

Chcesz mieć przed domem oczko wodne, a w ogrodzie ogród zimowy czy miniszklarnię, ale nie czujesz się na siłach wypełniać tony dokumentów związanych z budową, chodzić po urzędach i stać w kilometrowych kolejkach po zgodę? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość! 

Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy zmieniającej przepisy prawa budowlanego. Dzięki nim zyskają nie tylko właściciele agroturystyki, ale i rolnicy. Uproszczenia dotyczą głównie art. 29 ustawy. To przepis, który mówi, co wybudujesz bez pozwolenia, jedynie na podstawie zgłoszenia.

Prawo budowlane – co wybudujesz bez pozwolenia

I tak – samo zgłoszenie wystarczy, żeby rozpocząć stawianie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

Zgłoszenie wystarczy też do budowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 metra sześciennego na dobę albo do postawienia pomostu o długości do 25 metrów i wysokości (liczonej od korony pomostu do dna akwenu) do 2,5 metra. Można też będzie zbudować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów powierzchni.

Osoby, które myślały o otwarciu swoich domów na ogród, ucieszy zapewne fakt, iż już wkrótce wystarczy zgłoszenie, by wybudować przydomowy ganek czy oranżerię (ogród zimowy) o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Podobny warunek musi być spełniony przy budowie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych.

Zgłoszenie wystarczy również do zrobienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (do dziesięciu) na obszarze Natura 2000, przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy poniżej 35 metrów, boisk, kortów tenisowych, bieżni do rekreacji oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 metra.

Prawo budowlane dla rolników: co wybudujesz bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Nowelizacja przewiduje również rozwiązania, na których skorzystają rolnicy. Bez zgłaszania będą mogli budować obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową swojego siedliska, takie jak: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 metrów sześciennych i wysokości nie większej niż 7 metrów oraz silosy na kiszonkę. 

Ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia nie będzie odtąd wymagała budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej. Chodzi o parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 metrów, suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 metrów kwadratowych; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 metrów znajdujące się na działce, na której stoi też budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym wiaty mogą być tylko dwie na każde 1000 metrów powierzchni działki. Bez formalności rolnicy będą też mogli budować wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 metrów (także dwie na 500 metrów kwadratowych powierzchni działki).

Dotyczy to również budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 metrów oraz ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 metrów, a nawet obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w czasie budowy oraz ustawiania barakowozów używanych przy wykonywaniu tych prac, a także badań geologicznych czy pomiarów geodezyjnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od sierpnia.

 

Tekst: Grażyna Leśniak

Zdjęcia: Shutterstock

Zobacz także: Agroturystyka, a działalność gospodarcza: gdzie szukać dofinansowania

Zobacz również