odwodnienie domu

Kiedy należy zrobić odwodnienie domu?

Budujemy dom

Konieczność wykonania odwodnienia domu zależy w dużej mierze od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych na działce. Drenaż będzie szczególnie zalecany na podłożu gliniastym, w przypadku budowy domu podpiwniczonego i w sytuacji występowania okresowego podnoszenia się poziomu wód gruntowych.

Odwodnienie domu podpiwniczonego

Domy podpiwniczone w kilku przypadkach będą wymagały wykonania drenażu. Jeśli poziom wód gruntowych nawet okresowo podnosi się do wysokości posadowienia, może dojść do podtopień piwnicy. Odwodnienie domu z piwnicą będzie również zalecane wtedy, gdy budynek jest posadowiony na gruntach gliniastych. Nieprzepuszczalne podłoże spowalnia wsiąkanie wody opadowej do niżej położonych warstw gruntowych, tym samym doprowadzając do zastojów wody, jej wnikania do piwnicy, zawilgocenia fundamentów, a nawet uszkodzenia konstrukcji domu. 

Drenaż domu na nieprzepuszczalnym gruncie

Odwodnienie domu w postaci drenażu opaskowego jest też najczęściej przewidziane w przypadku występowania wokół budynku nieprzepuszczalnych gruntów. Taką strukturę może mieć na przykład glina, iły lub pyły. Woda opadowa zatrzyma się w takim gruncie na dłuższy czas, a to może zaszkodzić fundamentom i ścianom domu. Jeśli na działce budowlanej gleba jest niejednorodna, czyli na przemian składa się z warstw nieprzepuszczalnych z przepuszczalnymi, woda również nie będzie miała jak wniknąć w głąb gruntu. W takim przypadku wykonanie odwodnienia również będzie wskazane.

Wysoki poziom wód gruntowych a odwodnienie domu

Zazwyczaj w domach niepodpiwniczonych posadowionych na gruntach, w których wody gruntowe dochodzą do dość wysokiego poziomu, ale znajdującego się poniżej rzędnej posadowienia nie wykonuje się drenażu opaskowego, gdyż nie zagrażają one konstrukcji budynku. Jeśli jednak decydujemy się na budowę domu z piwnicą na działce, na której nawet przez krótki czas wody gruntowe podchodzą wysoko, bez wykonania odwodnienia terenu ryzykujemy podtopieniami piwnicy.

Kiedy można wykonać odwodnienie domu?

Warto wiedzieć, że wykonanie odwodnienia domu nie zawsze jest możliwe. Konieczne jest bowiem miejsce, do którego będziemy odprowadzać zebraną wokół domu wodę. Jeśli cała działka jest wypełniona gruntem nieprzepuszczalnym, a najbliższy zbiornik wodny znajduje się daleko poza jej terenem, wykonanie drenażu może być niemożliwe lub bardzo kosztowne. Dlatego przed budową domu i decyzją o wykonaniu drenażu warto wykonać badania geotechniczne gruntu, które uświadomią nam, jakiego rodzaju grunt znajduje się na naszej parceli, a także jak wysoko sięgają w nim wody gruntowe. 

Jeśli jednak podłoże na działce wokół domu jest przepuszczalne, wodę zebraną z drenażu można rozsączyć po działce lub podlać nią ogród. Funkcję takiego zbiornika na wodę mogą spełniać specjalne skrzynki do gromadzenia i rozsączania wody. Inną możliwością jest odprowadzanie wody opadowej z drenażu do zbiornika posadowionego poza obszarem działki, np. rowu melioracyjnego, rzeki lub jeziora, na to jednak będziemy potrzebowali pozwolenia.

Materiał Partnera

Zobacz również