nowe podatki 2021

Podwyżki opłat za energię elektryczną, śmieci i psa. Ile zapłacimy?

Budujemy dom

Dziś trudno oszacować skalę podwyżek, bo wiele zależy m.in. od wielkości domu i posesji, systemu ogrzewania, dystrybutora dostarczającego prąd czy gminy, która określa wysokość podatków lokalnych. Generalnie jednak trzeba się liczyć z tym, że za utrzymanie domu zapłacimy rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych więcej.

reklama

Podwyżki opłat za energię elektryczną

Dla gospodarstw zużywających od 1200 kWh do 2800 kWh rocznie (średnie roczne w Polsce wynosi 2375 kWh) – około 100-150 zł. Jest to efekt nie tylko zatwierdzenia nowych taryf za energię elektryczną przez Urząd Regulacji Energetyki (średnio więcej o 15 zł miesięcznie), ale także wprowadzenia kolejnych opłat.

Od stycznia zacznie obowiązywać bowiem tzw. opłata mocowa, która wyniesie od 1,87 zł miesięcznie dla gospodarstw, które zużywają do 500 kWh energii elektrycznej rocznie, aż do 10,46 zł dla domostw, gdzie zużycie przekracza 2800 kWh. Nowy podatek, jak wynika z informacji URE, „ma pozwolić na finansowanie utrzymywania rezerw energii przez elektrownie węglowe, co z kolei ma przełożyć się na utrzymanie bezpieczeństwa stałych dostaw prądu”.

Ponadto na rachunkach pojawi się tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata wynosiła 0 zł. Od stycznia tego roku zapłacimy ją znowu. Nie jest może ona duża, bo wyniesie tylko 2,20 zł/MWh, ale przy dużym zużyciu może być odczuwalna dla budżetu; w gospodarstwie domowych, które zużywa około 3500 kWh rocznie, rachunek za prąd wzrośnie o około 8 zł w skali roku. Pociesza to, że cel podatku jest słuszny: z zebranych pieniędzy finansowane będzie wspieranie wytwarzania zielonej energii, która sprzedawana jest w systemie aukcyjnym.

Podwyżki czekają też tych, którzy ogrzewają domy gazem i gotują na kuchenkach gazowych. 13 stycznia 2021 roku prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat w taryfie wyniesie średnio 3,6 proc., co w konsekwencji oznacza, że rachunki dla odbiorców indywidualnych za gaz i jego dostawę wzrosną od około 1,2 do 1,5 proc.

Podwyżka opłat za śmieci i wodę

Większość gmin już podniosła albo zamierza podnieść opłaty za śmieci. Np. w Dobczycach radni jeszcze w grudniu 2020 zdecydowali się na podniesienie opłat w 2021 roku z 20 do 29 zł za osobę za odpady posegregowane i aż do 58 zł za tzw. śmieci zmieszane.

Inną gminą, w której mieszkańcy domów zapłacą więcej, jest Pcim, gdzie stawka podstawowa za wywóz śmieci wzrosła z 19 do 25 zł za osobę miesięcznie. Radni zaznaczyli, że w przypadku, gdy gospodarstwo zdecyduje się na kompostowanie odpadów, udzielona zostanie zniżka, która wyniesie 2 zł na osobę.

Z kolei mieszkańcy domów leżących w Warszawie i okolicach od kwietnia 2021 r. zapłacą za wywóz odpadów w zależności od tego, ile zużyją wody. I tak za każdy metr sześcienny wody przelany w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym trzeba będzie zapłacić 12,73 zł. Zmiany przepisów oznaczają, że właściciele domów, którzy nie są podłączeni do sieci wodociągowej, będą zmuszeni do instalacji wodomierza.

Jeśli tego nie zrobią, opłata zostanie naliczona wedle wzoru: liczba mieszkańców pomnożona przez 4 m³ wody i stawkę 12,73 zł. Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). Warto zaznaczyć, że 1 m³ to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na około 20 pryszniców czy 25 prań w pralce.

Stała roczna opłata obejmie domki letniskowe oraz inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. Tu odbiór śmieci rocznie kosztować ma 181,90 zł. Przejście na podobny system wodno-śmieciowy rozważa też w przyszłości między innymi Bielsk Podlaski. Na razie jednak lokalne władze zapowiedziały, że opłata za śmieci wzrośnie niedużo – z 24 do 28,50 zł od osoby.

Opłata za abonament RTV i wyższy podatek od psa

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji więcej w tym roku zapłacimy za radio i telewizję. Stawka abonamentu za używanie tylko radia wzrośnie o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie (w 2020 było to 7 zł). Natomiast za używanie radia i telewizora trzeba będzie zapłacić 24,50 zł, czyli o 1,8 zł więcej niż obecnie (abonament wynosił 22,7 zł).

Abonamentu nadal nie muszą płacić osoby powyżej 75 lat, posiadacze I grupy inwalidzkiej i emeryci powyżej 60. roku życia pobierający świadczenie niższe niż połowa przeciętnego wynagrodzenia.

Po kieszeni dostaną również właściciele psów. Danina jest pobierana przez gminy, które ustalają jego wysokość, ale większość samorządów stosuje górną granicę ustaloną przez Ministerstwo Finansów. W 2021 roku jest to 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w 2020. Pełną kwotę podatku należy zapłacić, jeśli czworonóg urodził się w pierwszej połowie roku, natomiast jeśli w drugiej – mamy 50-procentową „zniżkę”.

Podatek od nieruchomości

Właściciel domu, a także budynku czy terenu przeznaczonego na cele gospodarcze czy rolnicze, musi liczyć się też z tym, że jego opłaty z tytułu od nieruchomości znacząco wzrosną. Danina ta, podobnie jak w przypadku psa, uzależniona jest od decyzji gminy, ale zgodnie z przepisami musi być ona podnoszona każdego roku o współczynnik inflacji, odnotowany w pierwszym półroczu poprzedniego roku. A ponieważ inflacja w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 3,9 proc., to o tyle wzrośnie podatek od nieruchomości w 2021 roku. To dwa razy więcej niż rok temu (wtedy było to 1,9 proc.).

I tak, zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów, podatek od budynków mieszkalnych ma wynieść w 2021 roku maksymalnie 0,85 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,81 zł). Z kolei górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnie poziom 24,84 zł od 1 mkw. (obecnie 23,90 zł).

Z kolei stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności to 0,99 zł za 1 mkw. (obecnie 0,95 zł). A górna granica daniny „od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi” nie będzie mogła przekroczyć 4,99 zł za 1 ha (obecnie 4,80 zł). Stawka maksymalna za pozostałe grunty wynosi 0,52 zł za 1 mkw. (obecnie 0,50 zł). 

Tekst: Mirosław Wesołowski  
Zdjęcia: Shutterstock

Zobacz także: Tanie ogrzewanie, czyli ile kosztuje dom energooszczędny?
Zobacz także: Podatek do deszczu – ile i za co dokładnie zapłacimy?

Zobacz również