program moja woda 2021

Program "Moja Woda" – w jaki sposób otrzymać dofinansowanie?

Eko życie

To już druga edycja programu Moja Woda. Ubiegłoroczna cieszyła się tak dużą popularnością, że stumilionowy budżet został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy. Dlatego w tym roku ze składaniem wniosku warto się pośpieszyć.

Skorzystają na nim właściciele lub współwłaściciele nieruchomości (osoby fizyczne), na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (z wyłączeniem tych, którzy z programu Moja Woda skorzystali w ubiegłym roku). Aplikować może więc każdy właściciel domu jednorodzinnego, ale kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. inwestycji, a jej maksymalna wysokość to 5 tys. zł. 

Co ważne – z dofinansowania mogą też skorzystać osoby dopiero rozpoczynające budowę domu, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie, albo uprawomocnienie się zgłoszenia.

Program Moja Woda – dofinansowanie

Wsparcie można dostać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości. Dofinansowanie zostanie udzielone pod warunkiem, że instalacje oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Pieniądze są więc na: budowę oczek wodnych, zbiorników retencyjnych podziemnych lub naziemnych, a także innego sprzętu do zatrzymywania wody.

Najprostsza metoda zbierania deszczówki to zbiornik ustawiony obok rynny spustowej. Nieco bardziej skomplikowane w montażu, ale też o większej pojemności, są zbiorniki podziemne. Jeszcze bardziej rozbudowane inwestycje to niecki filtracyjne, studnie chłonne czy samoczynnie nawadniające grunt skrzynki rozsączające. Wszystko zależy od tego, jakie mamy warunki na działce i ile potrzebujemy wody.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie można dostać nie tylko na zakup zbiorników, ale też na wykonanie prac instalacyjnych i podłączeniowych. Trzeba tylko pamiętać, że nie wchodzi w to uzbrojenie budynku w system odprowadzający, czyli rynny.

Moja Woda – wniosek o dofinansowanie i rachunki

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba nie tylko złożyć wniosek, ale także przedstawić rachunki na tzw. koszty kwalifikowane, czyli m.in. na zakupione materiały, produkty lub usługi, a także koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji. Ważny jest także tzw. okres kwalifikowalności, czyli ramy czasowe, w jakich poniesiony koszt uznany może być za „wydatek kwalifikowany”. W drugiej turze programu Moja Woda ten czas trwa do 30 czerwca 2024 roku.

To oznacza, że najpierw (np. w maju) możemy złożyć wniosek, a raczej deklarację wykonania inwestycji z podaniem szacunkowych kosztów. Od tego momentu mamy sześć miesięcy na realizację zadania i zebrania faktur, a potem składamy wniosek o wypłatę. Od złożenia wniosku o płatność oraz wszystkich rachunków Fundusz ma 14 dni na wypłatę środków. W praktyce wygląda to tak, że każda z przedstawionych faktur będzie zwracana w 80 proc., aż do wyczerpania kwoty 5000 złotych. 

Program Moja Woda – gdzie składać wnioski

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Moja Woda prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Można je składać na dwa sposoby:

  • w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W tym celu należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego;
  • osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej ma być wygenerowany z GWD, z kodem kreskowym na pierwszej stronie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

TEKST: Mirosław Wesołowski  
ZDJĘCIA: Shutterstock

Zobacz także: Podwyżki opłat za energię elektryczną, śmieci i psa
Zobacz także: Dom bez pozwolenia – jakie wymagania musi spełniać?

Zobacz również