weranda.pl werandaweekend.pl

Dożynki

Podczas uroczystości dożynkowych figury ozdabiane są kłosami zbóż i kwiatami.

Zobacz również