Czy styczniowa pogoda może zwiastować już wiosnę? Ludowe mądrości pokazują, że tak. Przeczytajcie jakie przysłowia wiążą się ze styczniem.

Nowy Rok (1.01) pogodny, zbiór będzie dorodny.

Na Trzech Króli (6.01) słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.

Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10.01), spodziewać się można lata pogodnego.

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.

Fabian i Sebastian (20.01) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.

Styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.

Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28.01).

Na świętą Martynę (30.01) przybyło dnia na godzinę.

Tekst: Karolina Zawadzka  
Zdjęcie: pixabay.com

Zobacz również