turystyka tarcza antykryzysowa

Tarcza branżowa – kto może ubiegać się o pomoc?

Eko życie

Branże turystyczna i gastronomiczna należą do najbardziej zniszczonych lockdownem. Jesienią zamknięto hotele i pensjonaty, domy wypoczynkowe, sanatoria, restauracje, bary. 

Pod koniec ubiegłego roku rząd uruchomił wsparcie z tzw. tarczy branżowej, która ma wspomóc najbardziej dotknięte przedsiębiorstwa.

reklama

Sęk w tym, że aby skorzystać rządowej z pomocy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba mieć zarejestrowaną firmę, a ponadto działalność gospodarcza, którą wykonujemy musi podlegać pod jeden z kilkudziesięciu kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). I musi to być tzw. działalność przeważająca, czyli podstawowa.

Tarcza branżowa – od kiedy i dla kogo

Omówmy najpierw pierwszy instrument pomocowy, czyli tarczę branżową. Przewiduje ona:

  • zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Ten drugi termin dotyczy przedsiębiorców, którzy zostali zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.
  • świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł brutto. Może ono przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie w zależności od terminu złożenia wniosku oraz spadku obrotów,
  • dotacja do 5 tys. zł. Jest to pomoc bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Aby z niej skorzystać  trzeba prowadzić działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r. jako tzw. „działalność przeważającą” w wyznaczonych kodach PKD oraz nie mieć na dzień 30 września 2020 r. zawieszonej działalności gospodarczej.
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników  przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku. Wynosi ono 2 000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika / osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne.
  • zawieszenie opłaty targowej do 31 marca 2021 r.

Należy też zaznaczyć, że aby skorzystać z tarczy branżowej trzeba dowieść, że nasz przychód w jednym z trzech ostatnich miesięcy jest/był o co najmniej 40 proc. niższy w stosunku do przychodu z miesiąca wcześniejszego lub do analogicznego miesiąca rok temu.

Tarcza branżowa – terminy składania wniosków

I jeszcze bardzo ważne: żeby skorzystać z każdej formy pomocy z tarczy branżowej trzeba złożyć cztery osobne wnioski. Termin składania upływa 31 marca.

Ważne jest również to, że wsparciem objęte są też osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Tarcza branżowa – agroturystyka

Niestety, wsparcia ani z jednego ani z drugiego instrumentu nie otrzymają rolnicy, którzy prowadzą agroturystykę. Co prawda, zgodnie z przepisami, pomoc przysługuje również na tzw. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oznaczone kodem 55.20.Z, ale rolnik w rozumieniu ustawowym nie jest przedsiębiorcą.

Gospodarz bez firmy może przygotować dla wczasowiczów maksymalnie pięć pokoi i dopóki nie przekroczy 100 tysięcy złotych rocznego dochodu, jest zwolniony z rejestracji przedsiębiorstwa. Sęk w tym, że dla tysięcy rolników takie pokoje mają znaczący udział w przychodach. Oczywiście w innej sytuacji są rolnicy, którzy swoje firmy turystyczne zarejestrowali. 

Które PKD z turystyki i sektorów pokrewnych wchodzą w zakres planowanej pomocy?

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Tekst: Mirosław Wesołowski
Zdjęcia: Shutterstock

Zobacz także: Własne siedlisko – nowe przepisy ułatwiają przeprowadzkę na wieś
Zobacz także: Tanie ogrzewanie, czyli ile kosztuje dom energooszczędny

Zobacz również