weranda.pl werandaweekend.pl
Sprawdzamy, jak długo jest ważny numer księgi wieczystej

Sprawdzamy, jak długo jest ważny numer księgi wieczystej

Budujemy dom

Jeśli chcesz kupić nieruchomość, powinieneś się do tego dobrze przygotować. Jedną z priorytetowych czynności powinno być sprawdzenie danych o posesji lub mieszkaniu, jakie można znaleźć w księdze wieczystej. Podpowiadamy, jak najszybciej wykonać to zadanie.

 

Czym jest numer księgi wieczystej?

Można powiedzieć, że jest to odpowiednik indywidualnego numeru PESEL, jaki posiada każdy obywatel Polski. Księgi wieczyste też mają swój własny numer, a szczegółowe informacje o tym, gdzie można go znaleźć i co oznacza, wyjaśnia nam specjalista:

– Numer ten składa się z trzech głównych części. Pierwsza to skrót wydziału sądu rejonowego, do którego przynależy interesująca nas nieruchomość. Oznacza to, że inne oznaczenie będzie występować na przykład w Katowicach, a inne w Poznaniu – wyjaśnia Michał Dawidowicz, specjalista z portalu BlogKredytowy.

– Następnie mamy osiem cyfr, które są generowane losowo. Czynnik losowości zapewnia, że numer jest indywidualny, co w zasadzie do zera eliminuje prawdopodobieństwo powielenia go z innym, już istniejącym, oznaczeniem. Na końcu znajduje się cyfra kontrolna, która mieści się w przedziale od 0 do 9. Ona również jest generowana losowo – precyzuje Dawidowicz.  Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na: https://blogkredytowy.pl/jak-znalezc-ksiege-wieczysta/.

System działa dokładnie na takich samych zasadach w całej Polsce, a więc nazewnictwo i jego schemat jest taki sam dla całego kraju. To kolejne podobieństwo względem przytoczonych już numerów PESEL, które także powstają według tego samego klucza. 

Jak długo ważny jest numer księgi wieczystej?

Należy tutaj rozgraniczyć dwie kwestie, które są często mylone przez wiele osób. Odpis z księgi wieczystej to nie to samo, co jej numer. Co to oznacza w praktyce? Przyjmuje się, że ten pierwszy jest ważny przez co najwyżej trzy miesiące. Czasem można nawet spotkać się z wykładnią, iż odpis powinien być ważny zaledwie przez miesiąc.

Numer księgi wieczystej jest nadawany na zawsze. Ma on wartość stałą i poza niezwykle rzadko występującymi sytuacjami, które raczej tyczą się bardzo starych posesji, które powstawały jeszcze w czasach, gdy dokumentacja powstawała w wersji papierowej, a nie elektronicznej, nie podlegają one zmianom.

Czasem może zdarzyć się sytuacja, kiedy nowy numer księgi wieczystej będzie efektem połączenia lub rozłączenia na przykład dwóch sąsiadujących ze sobą posesji. Jeśli właściciel dużego obszaru, który do tej pory figurował pod jednym numerem, zdecyduje się podzielić go na mniejsze działki budowlane, to początkowy numer przestanie obowiązywać. 

Każda z powstałych w ten sposób nieruchomości dostanie swój nowy, indywidualny numer księgi wieczystej. Analogicznie, jeśli ktoś skupi kilka małych działek i będzie dążył do połączenia ich w jednolitą całość, to niektóre z ksiąg utracą swój numer. 

Czy oznacza to, że takie numery KW będą nie do wyśledzenia i przeanalizowania? Oczywiście, że nie. W historii wpisów i aktualizacji ksiąg wieczystych będzie można znaleźć dokładną informację o tym, kiedy dana część - na przykład - działki połączyła się z inną lub wydzielono z niej nową parcelę. 

Kto może zaktualizować wpis w księdze wieczystej?

Aktualizacja statusu księgi jest zgłaszana przez nowego właściciela. Warto pamiętać o tym, że trzeba jej dokonać bez względu na to, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie nieruchomości. Nawet jeśli był to spadek, to od strony formalno-prawnej, nowy właściciel musi wykonać tę czynność.

Można zlecić ją notariuszowi, na przykład wtedy, gdy akt prawny, który ustanowił prawo własności nieruchomości, został wyrażony w formie aktu notarialnego. Nie należy lekceważyć tego obowiązku, bo nadmierna opieszałość może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

Jakie informacje znajdują się w księgach wieczystych?

Należy rozpocząć od tego, że księgi są jawne, co wyrażone zostało w tak zwanej zasadzie publicznego dostępu. Możemy zgłosić chęć zapoznania się z dokumentem we właściwym dla lokalizacji KW sądzie rejonowym lub z wykorzystaniem ogólnodostępnych serwisów internetowych. Musimy tylko dysponować precyzyjnymi informacjami z numerem księgi na czele.

Po pozytywnej weryfikacji będziemy mogli poznać takie informacje, jak dane adresowe nieruchomości, wielkość powierzchniową czy dane związane z ewentualnym obciążeniem hipotecznym. Jeśli na posesji zostały ograniczone prawa do rozporządzania, takie informacje również znajdą się w księdze. To ważne, bo w prosty sposób pozwala ocenić wiarygodność sprzedającego.

Mając na uwadze „stałość” numeru księgi wieczystej, szeroki zakres zawartych tam danych oraz łatwość w uzyskaniu tych informacji, zdecydowanie warto ją przejrzeć. Nawet gdyby miało kosztować nas to nieco czasu i pieniędzy, to koszty są niewspółmiernie niższe niż ewentualne szkody, jakie moglibyśmy ponieść, nie decydując się na weryfikację.

Pamiętajmy też, by nie dawać dużej wiary odpisom z księgi wieczystej, które zostały wykonane na przykład przed rokiem czy dwoma laty. Od tego czasu mogło się sporo zmienić. Mieszkanie lub działka mogło zostać zadłużone, co rzutowałoby na nowego właściciela.

 

Materiał Partnera: blogkredytowy.pl

Zdjęcia: Pexels, Shutterstock

Zobacz również