weranda.pl werandaweekend.pl

Czego nie lubią psy?

Psy nie lubią klepania po głowie, mogą to, co najwyżej, znosić.

Zobacz również