Wilcze obyczaje

Aż do osiągnięcia dojrzałości szczeniętami opiekują się rodzice oraz pozostali członkowie stada.

Zobacz również