reklama
 1. W jaki sposób i kiedy  jest wysyłana prenumerata?
  Prenumerata jest wysyłana listem ekonomicznym przez Pocztę Polską. Termin wysyłki to 4 dni przed ukazaniem się czasopisma w sprzedaży detalicznej.
 2. Czy ponoszę dodatkowo jakieś koszty?
  Nie. Prenumerata jest wysyłana na koszt Wydawnictwa.
 3. Co zrobić, jeśli egzemplarz do mnie nie dotarł, a widzę w salonach prasowych, że nowy numer już się ukazał?
  Jeśli czasopismo nie dotarło w ciągu 14 dni od ukazania się czasopisma na rynku prosimy o kontakt z działem prenumeraty prenumerata@tejot.com.pl lub 22/854-14-66 – po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy drugi egzemplarz.
 4. Jak przedłużyć prenumeratę, jeśli nie pamiętam, do którego numeru mam opłaconą?
  Zamawiając prenumeratę przez stronę internetową www.weranda.pl/prenumerata jest możliwe zaznaczenie opcji „kontynuacja” – wtedy dział prenumeraty będzie wiedział, że należy przedłużyć zamówienie. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z działem prenumeraty mailowo lub telefonicznie i ustalić termin zakończenia zamówienia
 5. Czy prenumeratę można zamówić w dowolnym momencie roku czy muszę zamawiać na cały rok kalendarzowy?
  Prenumeratę można zamówić w dowolnym momencie, zarówno od numeru 1, jak i od 4, 7 czy 12.
 6. Chciałabym zamówić  prenumeratę w prezencie, jak zaznaczyć inny adres doręczenia?
  Wypełniając kwestionariusz na stronie www.werandacountry.pl/prenumerata zaznaczamy okienko „inny adres dostawy” i tam podajemy dane osoby, która jest odbiorca prenumeraty. Jeżeli tego Państwo nie dokonali po dokonaniu opłaty za prenumeratę droga mailową na adres prenumerata@tejot.com.pl należy przesłać informacje z jakiego konta jest opłata (dane osoby opłacającej) oraz podać  poprawny adres do wysyłki magazynu.
 7. Chciałabym zmienić  adres doręczania magazynu, jak to zrobić?
  O zmianie adresu doręczenia należy powiadomić drogą mailową lub telefoniczna dział prenumeraty.
 8. Do kiedy mogę dokonać wpłaty, żeby otrzymać kolejny numer Werandy Country?
  data przelewu         pierwszy numer, który otrzymasz
  do 25.02.2016        04/2016
  do 25.03.2016        05/2016
  do 25.04.2016        06/2016
  do 25.05.2016        07/2016
  do 25.06.2016        08/2016
  do 25.07.2016        09/2016
  do 25.08.2016        10/2016
  do 25.09.2016        11/2016
  do 25.10.2016        12/2016
  do 25.11.2016        01/2017
   
 9. Ile kosztuje prenumerata za granicę?
  Koszt rocznej prenumeraty zagranicznej (12 wydań):
  Europa (w tym cała Rosja) + Izrael – 291,50 zł
  Ameryka Północna, Afryka – 339,50 zł
  Ameryka Południowa (w tym Środkowa), Azja – 395,90 zł
  Australia, Oceania – 521,90 zł

  Koszt półrocznej prenumeraty zagranicznej (6 wydań):
  Europa (w tym cała Rosja) + Izrael – 151,70 zł
  Ameryka Północna, Afryka – 175,70 zł
  Ameryka Południowa (w tym Środkowa), Azja – 203,90 zł
  Australia, Oceania – 266,90 zł
   
 10. Dane do opłat :
  WYDAWNICTWO TE-JOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
  ul. Malczewskiego 19
  02-612 Warszawa

  Nr. konta prenumeraty z numerem IBAN:
  PL39 1750 0009 0000 0000 1339 5578
  Kod SWIFT (dla opłat z zagranicy) RCBWPLPW
reklama