weranda.pl werandaweekend.pl

 

Imieniny obchodzi: 18 czerwca, 4 lipca, 8 lipca, 21 października, 5 listopada, 14 i 17 listopada.  

Elżbieta jest to imię pochodzenia starohebrajskiego, od słowa elzeba lub eliszeba (Bóg jest moją przysięgą lub moją doskonałością).

Jest osobą dystyngowaną, elegancką i pełną klasy. Potrafi rozkazywać, w razie potrzeby wykazując dużo sprytu. Na zewnątrz jest istotą pełną majestatu, chodzącą z wysoko uniesioną głową. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących.

Elżbieta to typowa introwertyczka. Nie mówi wszystkiego, co myśli, i nie zawsze robi to, co mówi. Jest bardzo opanowana i nie łatwo ulega wpływom. Swoje całe życie postępuje tajemniczo, nie ujawniając swoich osobistych spraw.

W stosunku do obranej idei jest lojalna, a władzy wyższej zawsze podporządkowana.