Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Mały Archeolog

Muzeum Pierwszych Piastów
Muzeum Pierwszych Piastów Muzeum Pierwszych Piastów

Projekt edukacyjny "Mały Archeolog" ma na celu promocję najcenniejszych zabytków archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W zagrodzie wczesnośredniowiecznej na Ostrowie Lednickim zamieszkają grupy odtwórstwa historycznego, którzy jako dawni mieszkańcy tej wyspy, w formie otwartej imprezy edukacyjnej, prezentują rekonstrukcje dawnych zabaw, tradycji i zwyczajów historycznych, poznawanych wykopaliskowo – dzięki badaniom i szczegółowym analizom specjalistycznym.

W ramach projektu:

Na Małym Skansenie staną mini pracownie, w których dzieci i dorośli będa mogli zapoznać się z profilem naukowym Muzeum. W polowej pracowni konserwacji zostaną pokazane metody zabezpieczeń i konserwacji zabytków z metalu i drewna; w polowej pracowni archeologicznej poznamy zasady dokumentacji badań wykopaliskowych, a chętnych zapraszamy do poznania pracy w wykopie archeologicznym, pod okiem specjalistów. W polowej pracowni przyrodniczej poznamy przedmioty z kości zwierzęcych, próby przyrodnicze, ale także będzie można zapoznać się z pracą antropologa. W polowej pracowni rekonstrukcji naczyń poznamy metody i sposoby rekonstrukcji historycznych naczyń glinianych. Przez cztery dni pikniku pokażemy różne kategorie zabytków archeologicznych a specjaliści opowiedzą o pracy z zabytkiem, konieczności prowadzenia żmudnych badań, analiz i dokumentacji.

Wyjątkową atrakcją dla dzieci jest zabawa w Małego Archeologa i możliwość pracy w zainscenizowanym wykopie „pełnym” skarbów do znalezienia. Dzieci uczą się opisywania zabytków, dokumentowania i ich wstępnej oceny surowcowej. Mają  możliwość wykonania własnej KARTY ZABYTKU.

Na Małym Skansenie, jakby w wydzielonej przestrzenii edukacyjno-badawczej, ustawione są stanowiska dla dzieci do zabaw w garncarza z czasów wczesnego średniowiecza. Są prowadzone zajęcia lepienia przedmiotów z gliny. Prowadzone są zajęcia z rysunku zabytków archeologicznych i rysunku dokumentacyjnego, nauki wykonania kopii biżuterii szklanej, paciorków i ozdób z modeliny.


Podczas każdej edycji pikniku organizowany jest konkurs „Historia wokół nas” sprawdzający wiedzę o Ostrowie Lednickim i ekspozycjach muzealnych, w formie przygotowanej do wypełnienia ankiety. Zawsze, podczas każdej z edycji, o godz. 12:00 archeolog oprowadzi zainteresowanych po Ostrowie Lednickim, opowiadając o znaleziskach i najnowszych wynikach badań wykopaliskowych.

Wszystkie informacje bieżące na stronie www.lednicamuzeum.pl

Warsztaty „Mały Archeolog” - piknik edukacyjny dla dzieci, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, od czerwca do września !

 
reklama