reklama

Mały Archeolog

Projekt edukacyjny "Mały Archeolog" ma na celu promocję najcenniejszych zabytków archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W zagrodzie wczesnośredniowiecznej na Ostrowie Lednickim zamieszkają grupy odtwórstwa historycznego, którzy jako dawni mieszkańcy tej wyspy, w formie otwartej imprezy edukacyjnej, prezentują rekonstrukcje dawnych zabaw, tradycji i zwyczajów historycznych, poznawanych wykopaliskowo – dzięki badaniom i szczegółowym analizom specjalistycznym.

W ramach projektu:

Na Małym Skansenie staną mini pracownie, w których dzieci i dorośli będa mogli zapoznać się z profilem naukowym Muzeum. W polowej pracowni konserwacji zostaną pokazane metody zabezpieczeń i konserwacji zabytków z metalu i drewna; w polowej pracowni archeologicznej poznamy zasady dokumentacji badań wykopaliskowych, a chętnych zapraszamy do poznania pracy w wykopie archeologicznym, pod okiem specjalistów. W polowej pracowni przyrodniczej poznamy przedmioty z kości zwierzęcych, próby przyrodnicze, ale także będzie można zapoznać się z pracą antropologa. W polowej pracowni rekonstrukcji naczyń poznamy metody i sposoby rekonstrukcji historycznych naczyń glinianych. Przez cztery dni pikniku pokażemy różne kategorie zabytków archeologicznych a specjaliści opowiedzą o pracy z zabytkiem, konieczności prowadzenia żmudnych badań, analiz i dokumentacji.

Wyjątkową atrakcją dla dzieci jest zabawa w Małego Archeologa i możliwość pracy w zainscenizowanym wykopie „pełnym” skarbów do znalezienia. Dzieci uczą się opisywania zabytków, dokumentowania i ich wstępnej oceny surowcowej. Mają  możliwość wykonania własnej KARTY ZABYTKU.

Na Małym Skansenie, jakby w wydzielonej przestrzenii edukacyjno-badawczej, ustawione są stanowiska dla dzieci do zabaw w garncarza z czasów wczesnego średniowiecza. Są prowadzone zajęcia lepienia przedmiotów z gliny. Prowadzone są zajęcia z rysunku zabytków archeologicznych i rysunku dokumentacyjnego, nauki wykonania kopii biżuterii szklanej, paciorków i ozdób z modeliny.

Podczas każdej edycji pikniku organizowany jest konkurs „Historia wokół nas” sprawdzający wiedzę o Ostrowie Lednickim i ekspozycjach muzealnych, w formie przygotowanej do wypełnienia ankiety. Zawsze, podczas każdej z edycji, o godz. 12:00 archeolog oprowadzi zainteresowanych po Ostrowie Lednickim, opowiadając o znaleziskach i najnowszych wynikach badań wykopaliskowych.

Wszystkie informacje bieżące na stronie www.lednicamuzeum.pl

Warsztaty „Mały Archeolog” - piknik edukacyjny dla dzieci, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, od czerwca do września !

reklama

Zobacz również