Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Szkoła Ogrodników Miejskich

Szkoła Ogrodników Miejskich
 
 
Szkoła Ogrodników Miejskich to unikalny cykl zajęć dla osób, które chcą uprawiać ziemię w mieście i zmieniać swoje otoczenie poprzez działania proekologiczne.
 

Czym jest Szkoła Ogrodników Miejskich?

 
Na program Szkoły składa się dziesięć tematów - od projektowania przestrzeni ogrodu po przygotowania do zimowego odpoczynku. Praktycznym zajęciom będą towarzyszyły wykłady ukazujące miasto jako ekosystem przyrodniczy i społeczny, a także bogaty program otwartych wydarzeń wokół tematu ogrodnictwa i miejskiej ekologii: projekcji filmów, spotkań, debat. Zaproszeni eksperci podzielą się swoją wiedzą o kluczowych dla ogrodnictwa zasobach i o tym, jak je chronić, o relacjach między człowiekiem a innymi mieszkańcami miasta, o wpływie zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe i formach ogrodnictwa miejskiego. Ważnym elementem programu Szkoły jest pracownia projektowa, w której uczestnicy Szkoły będą tworzyli własne projekty zmian i inicjatyw społeczno-ekologicznych takich jak ogrody osiedlowe i edukacyjne. Edukację łączymy z zachętą do aktywizmu, by więcej osób mogło cieszyć się zdrowym, zrównoważonym życiem w mieście. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie w ciągu dzisiesięciu weekendów od maja do października 2016 r. (z przerwą wakacyjną).

 

PROGRAM

 
Program Szkoły łączy w sobie trzy wymiary ogrodnictwa miejskiego:
Praktyka czyli nauka uprawy roślin naturalnymi metodami, inspirowanymi rolnictwem ekologicznym i permakulturą. Tu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć zdrową ziemię ogrodniczą, jak dobierać rośliny, jak tworzyć i stosować naturalne środki ochrony, jak nawadniać, ściółkować, kompostować i przetwarzać.
Wiedza czyli świadomość otoczenia, w którym jako miejscy ogrodnicy funkcjonujemy. Tu studiować będziemy szersze kręgi zagadnień składające się na miejski ekosystem - od specyfiki miejskiej przyrody, poprzez systemy zaopatrzenia miast, relacje ze wsią, współczesne rolnictwo, bioróżnorodność, sprawiedliwość i suwerenność żywnościową, zmiana klimatu.
Działanie czyli pracownia projektowa, w ramach której uczestnicy opracują własne projekty społeczne i ekologiczne wychodzące poza uprawę własnego ogródka. Na kolejnych zjazdach będziemy przyglądać się inspirującym rozwiązaniom problemów miejskiego ekosystemu i szukać na nie własnych, lokalnych sposobów. Założyliśmy, że będzie to swojego rodzaju “praca dyplomowa” wieńcząca uczestnictwo w Szkole.
Program Szkoły został rozpisany na 10 zagadnień omawianych podczas 10 kolejnych zjazdów: Projektowanie przestrzeni, Ziemia, Woda, Energia, Nasiona, Ochrona, Konstrukcje, Przetwarzanie, Zwierzęta, Zima w ogrodzie.
 

KONTEKST - OGRODNICTWO MIEJSKIE

 
Ogrodnictwo miejskie kwitnie na całym świecie: od Chicago przez Londyn po czeską Pragę. Ogrody w miastach i inicjatywy pokrewne mnożą się w wielości form i strategii działań. Coraz więcej osób widzi i rozumie, że takie działania w mieście mają sens. Niejeden:
Ekologiczny: bo miejskie rolnictwo pozwala ograniczyć import żywności, której przemysłowa produkcja pochłania niewyobrażalną ilość cennych zasobów. Rośliny w uprawianych ekologicznie ogrodach wychwytują z atmosfery CO2, dzięki czemu węgiel, zamiast destabilizować klimat, użyźnia glebę. Ponadto ogrody i inne formy rozproszonych, lokalnych obszarów zieleni wpływają korzystnie na ekosystem miasta i jego bioróżnorodność.
Zdrowotny: bo ogrody (i inne zieleńce) zapewniają czystsze powietrze i są oazą chłodu pośród coraz liczniejszych miejskich wysp ciepła. Lokalna, świeża, uprawiana ekologicznie żywność jest zdrowsza i smaczniejsza; zawiera więcej cennych składników niż produkty dowożone z odległych plantacji przypominających fabryki.
Społeczny: bo ogrody wymagają współpracy i troski wielu osób. Na uprawianym wspólnie poletku wyrastają zdrowe, silne więzi, ludzie zwalniają bieg i uczą się uważności, zaczynają doceniać długotrwałe relacje: z przyrodą i z innymi ludźmi.
Ekonomiczny: bo uprawa własnych warzyw pozwala zmniejszyć wydatki na jedzenie, a bywa też źródłem dodatkowego dochodu. Większe miejskie farmy, zorganizowane w formie kooperatyw, mogą dzielić zyski między swoich członków, zapewniając stabilne zatrudnienie. To dobra wiadomość w świecie znikających miejsc pracy.
Edukacyjny: bo dzięki ogrodom miejskim dzieci mogą odkryć, że marchewki rosną w ziemi, a nie w supermarkecie. Dorosłym ogrody położone w miejskiej „dżungli” dyskretnie uświadamiają zbyt często zapominany fakt: człowiek jest częścią ziemskiego ekosystemu, więc powinien o niego dbać i żyć z nim w zgodzie.
 
Więcej informacji TUTAJ>>
 
reklama